Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Sobota, 15. 6. 2024: sobota 10. tedna med letom

Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Kr 19,19-21 Psalm: Ps 16,1-2.5.7-8.9-10 Evangelij: Mt 5,33-37 Vrstica iz evangelija: »Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.« (Mt 5,36) Berilo (1 Kr 19,19-21) Tedaj je prerok Elija odšel z gore in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. Pred seboj je imel dvanajst jarmov volov in bil sam pri dvanajstem. Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: »Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, potem pojdem za teboj!« Odgovoril mu je: »Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« Tedaj je Elizej odšel od njega zopet nazaj, vzel dva vola in ju zaklal. Z volovsko opremo je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in postal njegov služabnik. Psalm (Ps 16,1-2.5.7-8.9-10) Odpev: Gospod, ti si delež moje dediščine. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo.« Gospod, ti si delež moje dediščine. Slavim Gospoda, da mi svetuje, in celo ponoči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda; ker je na moji desni, ne omahnem. Gospod, ti si delež moje dediščine. Veseli se moje srce in raduje moja duša; tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Gospod, ti si delež moje dediščine. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Gospod, ti si delež moje dediščine. Evangelij (Mt 5,33-37) Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ›Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.‹ Jaz vam pa pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je Božji prestol; ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. Bodi pa vaš govor: Da, da; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega.«