Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Govorjenje 'na fanta': ko sem rodil

V Jezikanju smo govorili o narečni posebnosti rabe univerzalne oblike za moški spol – z dr. Tjašo Jakop smo analizirali govor 'na fanta'V Jezikanju smo govorili o narečni posebnosti rabe univerzalne oblike za moški spol – z dr. Tjašo Jakop smo analizirali govor 'na fanta'Dr. Tjaša Jakop z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pravi, da se je termin govor 'na fanta' med uporabniki precej usidral. "Strokovno bi temu mogoče rekli, da se v govoru posameznika posplošijo moške slovnične oblike oziroma končnice. Slovenščina je namreč spolski jezik, torej pozna slovnično kategorijo spola." "Zanimivo je, da lahko ženske iz okolice Bleda celo za tipične ali izključno ženske lastnosti oziroma dejanja uporabijo moško obliko. Na primer sem rodil, sem dobil menstruacijo, kar je sicer zelo nenavadno." Narečjeslovka poudarja, da se te jezikovne posebnosti, zlasti v neformalnih govornih položajih, ženske ne bi smele sramovati. "V bistvu bi jo morale celo ohranjati kot neko posebnost, neko arhaičnost, nekaj, kar v primerjavi z normo, slovnico ni pravilno, je pa, sploh v določenih okoljih, popolnoma naravno."