Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Meta PHoDcast 120: Urška Smrke, psihologinja

Z Urško Smrke o uporabi anketnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva z bivalnim okoljem. #MetaPHoDcast Urška Smrke je magistrica psihologije, doktorska študentka Humanistike in družboslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer pod mentorstvom psihologa dr. Gregorja Sočana in arhitekta dr. Mateja Blenkuša pripravlja doktorsko disertacijo na temo razvoja vprašalnikov za ocenjevanje subjektivne ustreznosti bivalnega okolja. Gre za izrazito interdisciplinarno nalogo, ki povezuje področja okoljske psihologije, psihometrije in arhitekture. Z ocenjevanjem ustreznosti bivališča se je ukvarjala že v magistrskem delu in na to temo je s somentorjema v reviji Urbani izziv objavila sistematični pregled vprašalnikov zadovoljstva z bivalnim okoljem. Ob tem je zaposlena v Laboratoriju za digitalno procesiranje signalov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in infromatiko Univerze v Mariboru, kjer sodeluje pri projektu Obzorja 2020 PERSIST, ki z uporabo umetne inteligence in masovnih podatkov razvija inovativno platformo za pomoč zdravnikom pri odločanju glede izboljšanja oskrbe preživelih bolnikov z rakom. V okviru projekta proučuje psihološke označevalce čustev in razpoloženj ter merjenje na področju kakovosti življenja. Njeno bralno priporočilo je s področja bivalnega okolja in sicer knjiga The Death and Life of Great American Cities, ki je kritika urbanistične politike v ZDA v 50. letih. ———————– Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.