Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Meta PHoDcast 127: dr. Luka Mišič, pravnik

Z Lukom Mišičem o pravičnosti znotraj slovenskih socialnih zavarovanj, triaži v trenutni krizi, razmerju med javnim zdravjem in javno varnostjo s perspektive smiselnosti policijske oz. epidemiološke ure in imuniteti bolnišničnega osebja. #MetaPHoDcast Luka Mišič je bil do nedavnega mladi raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (PF UL). Danes je mladi docent na omenjeni fakulteti, rezultat trdega dela in mentorske prakse, ki se je izkazala za več kot uspešno in motivacijsko. V disertaciji se je ukvarjal s socialno pravičnostjo kot vprašanjem upravičenosti redistribucije v sistemu socialnih zavarovanj. Dejaven pa je tudi na Inštitutu za kriminologijo, kjer raziskuje etične in pravne vidike triaže ob epidemiji COVID-19. V prvem delu podkasta je Luka govoril o zakonski ureditvi socialnih zavarovanj skozi širšo družbeno perspektivo pravičnosti. Zatem je naslovil izziv, ki se veže na pravice pacientov z naslova zdravstvenega zavarovanja v času aktualne krize. Predstavil je pomen triaže in njeno ustaljenost skozi vlogo pravne in medicinske stroke, predvsem pa je izpostavil pravičnost slednje v navezavi na omejevanje pacientovih pravic in podal poglede o vprašanju, ali je lahko triaža razumljena kot neenaka obravnava pacientov. Ker se v aktualnem času venomer izpostavljajo vidiki domen javnega zdravstva in javne varnosti s perspektive smiselnosti policijske oz. epidemiološke ure, ga je čakalo tudi to vprašanje. Zatem je predstavil zagonetke pri prevajanju terminološkega korpusa in svojo vlogo pri terminološkem slovarju. Ta nastaja v okviru dela terminološke sekcije na PF UL. Vsekakor navdihuje dejstvo, da bo slovar dostopen v e-obliki, ki se bo s časom dopolnjevala in širila. V sklepnem delu podkasta sva govorila tudi o njegovih pričakovanjih prijetnega izkustva prakse pokojninskega in invalidskega zavarovanja čez štirideset let, kar sedaj poučuje skozi teorijo. Mladim na začetku raziskovalne poti je svetoval, naj pridobivajo izkušnje v mednarodnem okolju, stosedemindvajsetico pa je začinil z bogatim nizom priporočil, med katerimi se najde kopica kakovostnega čtiva, ki je dopolnjeno s finim filmskim zbirom in preverjeno dobrim izborom albumskim kompozicij. Med drugim je ustvarjalca oz. ustvarjalce Metine liste izzval in sočasno navdušil nad upodabljajočo umetnostjo, ki vsekakor enkrat v bodočnosti dobi zasluženo več prostora na Meta-spletišču. ———————– Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini. Sofinanciranje promocijske aktivnosti je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.