Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Meta PhoDcast 167: dr. Neža Vadnjal, celična biologinja

Z dr. Nežo Vadnjal o študiju v Veliki Britaniji, strukturah mentoriranja doktorskih študentov in pomembnosti prenosljivih veščin. #MetaPHoDcast Neža Vadnjal je sveža doktorica s področja celične biologije. Doktorat je opravljala na University of Cambridge in University College London v Veliki Britaniji. Na dodiplomskem študiju je drugi letnik opravila na University of California. Tekom doktorata je raziskovala, kateri celični procesi prispevajo k oblikovanju celic tekom celične delitve pri živalih. Za dosežke med dodiplomskim študijem je prejela nagrado Draper’s Company Award for Outstanding Achievement. Neža je tudi članica upravnega odbora Društva v tujini izobraženih Slovenicev (VTIS), katerega misija je zmanjševanje razdalje med Slovenijo in tujino. Študij v Anglijii je drugačen kot v Sloveniji, veliko je namreč individualnega dela in študentje manj časa preživijo v predavalnici. Pravi, da ji je enoletna izmenjava v Združenih državah Amerike tekom dodiplomskega študija koristila, saj so je tam naučili branja in interpretacije znanstvenih člankov. Poudarja pomembnost tako imenovanih »transferable skills« ali po slovensko prenosljivih veščin, ki v tujini štejejo ravno toliko kot strokovno znanje. Neža pravi, da je pomembno dobro premisliti o tem, koga si izberemo za mentorja ter, da se v službi ne primerjamo z drugimi. ———— Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini. Nastajanje podkasta v letu 2023 finančno podpira ARIS, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.