Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


Varuh človekovih pravic Peter Svetina "Država bi morala narediti več za invalide"

V sedmi epizodi Portal100 intervjuja je moj gost Peter Svetina, ki opravlja funkcijo Varuha človekovih pravic. Kdo je Varuh človekovih pravic, kaj počne in kdo se lahko obrne na njega? Vse to izveste v intervjuju, zato vabljeni k poslušanju. Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti. V Sloveniji je funkcijo varuha človekovih pravic leta 2019 prevzel Peter Svetina. Varuha imenuje Državni zbor na predlog predsednika republike za obdobje šestih let. Varuh sicer pokriva 24 področij, zelo veliko pritožb pa dobijo predvsem iz izvajanja socialno varstvenih storitev, osebne asistence, dolgotrajne oskrbe, šolstva in tudi iz področja policije. V intervjuju sva se bolj podrobno dotaknila osebne asistence, saj je to ena izmed zelo aktualnih tem in kot je dejal Varuh, prejme na tem področju zelo veliko pritožb, enako pa velja tudi za zdravniško stavko. Sledi varuhu človekovih pravic: Spletna stran: https://www.varuh-rs.si/ Facebook: https://www.facebook.com/VaruhClovekovihPravicRS/ X / Twitter: https://twitter.com/VaruhCPRS/ Sledi Portal100.si: Spletna stran: https://portal100.si/ Facebook: https://facebook.com/portal100.si/ Instagram: https://www.instagram.com/portal100.si/ Discord: https://discord.gg/SGnUZGd562 Sledi Mihu: Facebook: https://www.facebook.com/Miha.Srebrnjak96/ Instagram: https://www.instagram.com/miha.srebrnjak/